Thư ngỏ

 

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập năm 1956 ban đầu là bộ môn Chính trị, rồi lần lượt đổi thành Ban Khoa học Mác - Lênin, Khoa Mác - Lênin, Khoa Lý luận Chính trị (từ năm 2008 theo QĐ 52/BGD-ĐT). Với lịch sử phát triển 58 năm qua, Khoa đã có bước phát triển mạnh mẽ hiện nay với đội ngũ 27 cán bộ, gồm 2 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 16 thạc sĩ và 3 cử nhân. Khoa đã đáp ứng tốt yêu cầu của nhà trường và xã hội, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người, đặc biệt là tạo lập bản lĩnh chính trị vững vàng cho các thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học các Thầy Cô của Khoa lý luận chính trị  không những hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng  dạy các môn học(Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa  Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam), mà còn đạt được nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Số lượng đề tài cấp bộ, cấp trường và bài viết cho các tạp chí chuyên ngành, hội thảo quốc tế ngày càng tăng. Các thầy cô còn tích cực hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải cao. Đặc biệt, Đội tuyển sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đạt vô địch cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin toàn quốc năm 2004, giành giải nhì toàn quốc năm 2006…

Cùng với sự phát triển bền vững của nhà trường, Khoa Lý luận Chính trị định hướng sẽ mở rộng hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào những trang sử vẻ vang của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.