Thư ngỏ

 

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập năm 1956, ban đầu là Bộ môn Chính trị, sau đổi thành Ban Khoa học Mác - Lênin, Khoa Mác - Lênin và từ năm 2008 đến nay là Khoa Lý luận Chính trị (theo QĐ 52/BGD-ĐT). Với nhiệm vụ tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật vừa hồng vừa chuyên cho đất nước, hơn 60 năm qua, Khoa đã góp phần không nhỏ vào việc tạo lập bản lĩnh chính trị vững vàng cho các thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. 

 Hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy các môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa  Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên toàn trường, cán bộ trong Khoa còn tham gia giảng dạy môn Triết học cho học viên sau đại học. Hiện đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa có 24 người, trong đó có 1 phó giáo sư, 7 tiến sĩ và 13 thạc sĩ. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng đạt được nhiều thành tích. Số lượng đề tài cấp bộ, cấp trường và bài viết cho các tạp chí chuyên ngành, hội thảo quốc tế ngày càng tăng. Các thầy cô còn tích cực hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải cao. Đặc biệt, đội tuyển sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã giành giải nhất cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước năm 2004, giành giải nhì toàn quốc năm 2006…

Để bắt nhịp với xu thế chung, Khoa Lý luận Chính trị định hướng phát triển thành khoa chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào những trang sử vẻ vang của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.