Tin tức

Tập huấn dạy online

 Do tình hình dịch bệnh phát triển có nhiều phức tạp, Trường ĐHBK Hà Nội tiến hành giảng dạy online cho sinh viên. Để có thể giảng dạy online vơi chất lượng tốt nhất hôm nay 9.3.2020 Khoa Lý luận Chính trị tiến hành tập huấn giảng dạy online cho 100% các giảng viên trong Khoa