Tin tức

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022

 Ngày 3.1.2020 Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm Ths. Nguyễn Quốc Đoàn-Bí thư chi bộ, PGS.TS. Đinh Thanh Xuân - Phó Bí thư chi bộ 

 Ban Thư ký của Đại hội: Ths.Lê Thị Lan, Ths.Phạm Thị Mai Duyên

 Đồng chí Đinh Thanh Xuân thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước tại đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận góp ý 

 Đại biểu cấp trên TS. Bùi Đức Hùng phát biểu tại đại hội

 Đại hội bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới bao gồm: Đồng chí Đinh Thanh Xuân (Bí thư), Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn (Phó bí thư), Đồng chí Phạm Nguyên Phương ( Ủy viên)

 

 Chi ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thị Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ