Tin tức

Hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới

 9h00-10h00 ngày 10.9.2020 Địa điểm 312-D3, Khoa Lý luận Chính trị tiến hành Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai các nhiệm vụ của năm học mới 2020-2021, đến dự có đông đảo các cán bộ trong Khoa

Đồng chí Trường Khoa PGS.TS Đinh Thanh Xuân đọc báo cáo tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới

Các cán bộ trong Khoa trao đổi với Ban Chủ nhiệm những vấn đề góp phần định hướng phát triển Khoa, việc chi tiêu nguồn ngân sách, chuyển giờ giảng thừa từ kỳ hè 20193 sang kỳ 20201...

Hội nghị kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày