Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

 Ngày 30.12.2019 Trường khoa PGS.TS. Đinh Thanh Xuân đã thay mặt nhà trường đọc và trao quyết đinh miễn nhiệm chức vụ Phó trường Khoa với Ths. Lương MInh Hạnh và quyết đinh bổ nhiệm mới chức vụ Phó trường Khoa với Ths. Nguyễn Quốc Đoàn

Đồng chí Trường khoa tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Minh Hạnh đã hoàn Thành Nhiệm vụ

Trao quyết định bổ nhiệm mới chức vụ Phó Trưởng khoa và tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Lương Minh Hạnh phát biểu cảm ơn các đồng chí trong ban chủ nhiệm và toàn thể cán bộ trong Khoa đã hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ

Đồng chí Phó Trưởng khoa Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu nhận chức

Các tổ chức và cá nhân trong khoa tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Minh Hạnh đã hoàn thành nhiệm vụ và đồng chí Nguyễn Quốc đoàn nhận nhiệm vụ mới

Ban chấp hành Công đoàn tặng hoa cảm ơn đồng chí Lương Minh Hạnh với những đóng góp của mình cho hoạt động công đoàn và chúc mừng đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ

 

 Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêNin tặng hoa chúc mừng

 Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tặng hoa chúc mừng

 

 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng

 Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị tặng hoa chúc mừng Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn nhận nhiệm vụ mới