Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

 Thực hiện công văn 08/TB-CĐBK ngày 24/2/2020, được sự đạo của Công đoàn Trường ĐHBK Hà Nội và chi ủy Khoa Lý luận Chính trị, ngày 15/5/2020 Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị tiến hành Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022.

Công bố kết luận của cấp ủy và công văn 27/CĐBK ngày 20/4/2020 của Công đoàn Trường về việc thay đổi Ban chấp hành công đoàn Khoa Lý luận Chính trị hợp nhất các tổ công đoàn thành tổ Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị. Hội nghị tiến hành thảo luận góp ý cho bản báo cáo nửa nhiệm kỳ của Công đoàn Trường và báo cáo nửa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng Tổ công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2020-2022

Hội nghị nhận ý kiến chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền Khoa về phương hướng nhiệm vụ của Tổ công đoàn và việc tiến hành bầu cử Tổ phó tổ công đoàn

 Tổ trưởng tổ bỏ phiếu phổ biến đến toàn thể hội nghị quy chế bầu cử

 Với 95% phiếu thuận đồng chí Phạm Thị Mai Duyên đã trúng cử vào vị trí Tổ phó tổ công đoàn Khoa Lý luận Chính trị. Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị ra mắt Hội nghị.

15h30 hội nghị bế mạc.