Liên lạc

 

Địa chỉ văn phòng Khoa Lý luận chính trị:
Nhà D3 Phòng 312A - Trường ĐHBK Hà Nội
Điện thoại: 04.38692105