Thông báo

Thông báo lịch phúc tra môn Triết học Mác - Lênin kỳ hè 2019.3

 

Hiện đã có điểm thi môn Triết học Mác - Lênin kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống ctt-sis.hust.edu.vn),

Bộ môn sẽ nhận đơn phúc tra theo lịch sau:

·         Thời gian: từ thứ 2 (21/09/2020) đến 16h00 thứ 4 (23/09/2020).

·         Địa điểm: Văn phòng Bộ môn (D3 - 309).

Các em sinh viên muốn phúc tra bài thi có thể download mẫu đơn phúc tra tại mục Quy định - Biểu mẫu hoặc nhận đơn trực tiếp tại văn phòng Bộ môn.

Trân trọng thông báo!