Thông báo

Thông báo về thời gian phúc tra môn Chủ nghĩa xã hội khoa học học kỳ hè 2019.3

 

Hiện đã có điểm thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống ctt-sis.hust.edu.vn),

Bộ môn sẽ nhận đơn phúc tra theo lịch sau:

·         Thời gian: các ngày thứ 2 (14/09/2020) đến hết thứ 3 (15/09/2020).

·         Địa điểm: Văn phòng Khoa (D3 - 312).

Các em sinh viên muốn phúc tra bài thi có thể download mẫu đơn phúc tra tại mục Quy định - Biểu mẫu hoặc nhận đơn trực tiếp tại văn phòng Bộ môn.

Trân trọng thông báo!