Thông báo

Thông báo về thời gian phúc tra môn Nguyên lý 1 và Nguyên lý 2 kỳ hè 2019.3

 

Hiện đã có điểm thi môn Nguyên lý 1 và Nguyên lý 2 học kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống ctt-sis.hust.edu.vn),

Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ nhận đơn phúc tra theo lịch sau:

·         Thời gian: từ thứ hai (14/09/2020) đến thứ tư (16/09/2020).

·         Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (D3 - 309).

Các em sinh viên muốn phúc tra bài thi có thể download mẫu đơn phúc tra tại mục Quy định - Biểu mẫu hoặc nhận đơn trực tiếp tại văn phòng Bộ môn.

Trân trọng thông báo!