Tài liệu - Bài giảng

Giáo trình tham khảo các môn Lý luận chính trị

  Các em sinh viên thân mến! Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành bản thảo bộ giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị cho khối trường đào tạo chuyên và không chuyên về lý luận...