Các hợp tác
 
Ngoài việc quan hệ, hợp tác với các đơn vị trong Trường, hiện nay khoa Lý luận chính trị vẫn duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt giữa Phòng Dân Vận - Quân chủng Phòng không Không quân. Hai đơn vị thường xuyên tổ chức việc giao lưu về văn hóa, văn nghệ, thể thao... Đáng chú ý là là sự phối kết hợp trong việc tổ chức các chuyến đi thực tế hàng năm để kết hợp giữa lý luận với thực tiễn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.