Cán bộ giảng viên

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Điện thoại
1
Trần Việt ThắngTrưởng bộ mônTiến sĩ
 
2Đinh Thanh XuânTrưởng khoaPGS. Tiến sĩ 
3
Mai Thị ThanhCB Giảng dạyTiến sĩ, GVC
 
4
CB Giảng dạy
Tiến sĩ. GVC
 
5
Ngô Quế LânCB Giảng dạyThạc sĩ
 
6
CB Giảng dạy
Thạc sĩ
 
7
CB Giảng dạy
Thạc sĩ
 
8
Trịnh Huy HồngCB Giảng dạyThạc sĩ 
    9Nguyễn Phương DungCB Giảng dạyThạc sĩ 
 
    

 


BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Điện thoại
1Phạm Nguyên PhươngTrưởng Bộ mônTiến sĩ. GVC 
2
Lê Thị LanPhó bộ mônThạc sĩ. GVC
 
3
Hoàng Thị LanCB Giảng dạy
Thạc sĩ, GVC
 
4
CB Giảng dạyTiến sĩ
 
5
CB Giảng dạy
Tiến sĩ
 
6
CB Giảng dạy
Thạc sĩ
 
 

 

  BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

    

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Điện thoại
1
Nguyễn Quốc Đoàn

Phó trưởng khoa Trưởng bộ môn

Thạc sĩ 
2
Hà Thị Dáng HươngPhó bộ mônTiến sĩ 
3
Lương Minh HạnhCB Giảng dạyThạc sĩ, GVC 
4
Hoàng Ánh ĐôngCB Giảng dạyCử nhân 
5
Phạm Thị Mai DuyênCB Giảng dạyThạc sĩ 
6
Nguyễn Quang TrườngCB Giảng dạyThạc sĩ 
7
Nguyễn Thị Thu HàCB Giảng dạyThạc sĩ 
 
    
 

 
 

THƯ KÝ KHOA

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Điện thoại
 1
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Thư ký  
 
2
Trần Thị Việt HàThư ký kiêm giáo vụ