Danh mục cán bộ

Ths. Hà Thị Dáng Hương

 

 

Họ và tên

Ths. Hà Thị Dáng Hương

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 407 nhà D3, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Email :

Huonghathidang@hust.edu.vn

huonghdbk@gmail.com

Tel :

04. 22153317/ 0983.055.689

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

-         Môn học 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hướng nghiên cứu:

-         Hướng 1: Triết học

-         Hướng 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các công trình NC đã công bố

1.      Xây dựng đạo đức sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

2.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục các giá trị truyền thống dân tộc và vận dụng vào việc giáo dục truyền thống cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

        Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

        Không có

Các thông tin khác (nếu có)

       Không có