Các môn học

Bộ môn thực hiện việc giảng dạy duy nhất môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trong Trường các hệ: Đại học, Cao đẳng, Tại chức.