Giới thiệu chung

 

 BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập từ năm 2008,theo quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ,là một trong ba Bộ môn của Khoa Lý luận chính trị,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Về cơ cấu tổ chức:

Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và xây dựng trên cơ sở Bộ môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, ban đầu được gọi là Tổ Lịch sử Đảng, thành lập năm 1962.

Thời kì đầu,Tổ gồm các Thầy,Cô: Phạm Văn Tấn, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Tri Cơ, Bùi Nguyên Cát, Trương Minh Dũng, Phạm Ngọc Dung, Đoàn Văn Đức.

Thầy Phạm Văn Tấn làm tổ trưởng Tổ Lịch sử Đảng.

Từ năm 1970-1981 các Thầy, Cô : Đoàn Văn Đức, Nguyễn Thị Kim Bích làm tổ trưởng Tổ Lịch sử Đảng..

Từ năm 1982-1996: Thầy Dương Xuân Minh làm Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng.

Từ năm 1997-1998: Thầy Lê Ngọc Liệu làm Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng.

Từ năm 1998-2008: ThS Lương Thị  Phương Thảo làm Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng.

Từ năm 2009 - 2013: ThS. Lê Thị Lan làm Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Từ năm 2014 đến 2016: ThS.GVC. Lương Thị  Phương Thảo làm Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 Từ năm 2017 đến 2019: TS .GVC. Lương Thị  Phương Thảo làm Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

           Từ năm 2019: TS. Phạm Nguyên Phương làm Trưởng bộ môn.

          Nhiệm kì 2003-2008,Bộ môn đã có 5 giảng viên đều là thạc sỹ Lịch sử Đảng, tốt nghiệp từ ĐH khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ môn thường xuyên được đánh giá là vững mạnh, đoàn kết trên dưới một lòng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do khoa và trường giao,được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về” Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và  chứng nhận, khen thưởng các cấp về nhiều mặt  khác. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn,các Thầy, Cô của Bộ môn còn rất tích cực tham gia các công việc khác như:  cùng các cán bộ trong khoa hướng dẫn sinh viên là đội tuyển của trường thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc, đạt giải vô địch năm 2004,giải nhì năm 2006 .

Phụ trách hướng dẫn phần nội dung cho sinh viên của trường tham dự cuộc thi “Sáng tạo trang web: Bác Hồ với tuổi trẻ” do Trung ương đoàn phối hợp với một số đơn vị tổ chức được giải cao và được đồng chí Tổng Bí thư gửi thư khen ngợi. Đồng thời, Bộ môn luôn là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia các cuộc thi tìm hiểu vế Đảng và những sự kiện lịch sử của dân tộc, giành được nhiều giải cao cấp thành phố và cấp trường.

Đến năm 2008, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ về việc sắp xếp lại các môn học Lý luận Mác –Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,  theo quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo,dưới sự chỉ đạo của trường và khoa, Bộ môn được bổ sung thêm 3 giảng viên đều là thạc sỹ về các chuyên ngành: Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Triết học, từ ba bộ môn khác trong khoa chuyển đến để giảng dạy. Như vậy trong Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có 08 cán bộ và  bao gồm gần đủ các chuyên ngành của khoa hội tụ.

Từ ngày15/1/2015, một cán bộ giảng dạy là thạc sĩ Kinh tế chính trị học, được điều chuyển sang Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin để dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin (học phần 2) .

 Hiện nay, Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  có 06 cán bộ giảng dạy (02 nam và 04 nữ), trong đó có:

+       03TS (01 TS Triết học, 02 TS Lịch sử Đảng),

+       01 NCS (NCS Triết học),

+       02 Ths Lịch sử Đảng.

Các Thầy, Cô đều là những cán bộ có năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn tìm tòi, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy; đồng thời, luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức,vượt khó khăn để nhanh chóng tiếp cận về chuyên môn và hòa nhập trong cuộc sống. 100% cán bộ giảng dạy của Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, là 1 trong 3 tổ Đảng của Chi bộ Lí luận chính trị.

 

Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

Tập thể Lao động tiên tiến

 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

2013

Tập thể Lao động tiên tiến

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 

2014

Tập thể Lao động  tiên tiến

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 

QĐ số 2462/QĐ-ĐHBK-KT ngày 08 tháng 10 năm 2015

(Đang đề nghị  Bộ giáo dục và đào tạo xét tặng danh hiệuTập thể Lao động xuất sắc năm  2015)

 

 

 

Chương trình môn học:

Thời lượng 3 tín chỉ. Lên lớp học lí thuyết 8 tuần, thảo luận 7 tuần(từ HK2 năm học 2016-2017 xen kẽ dạy lí thuyết và hướng dẫn SV thảo luận)

  Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên muốn được đăng kí học môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải học xong 03 môn học sau đây của Khoa Lý luận chính trị:

1/ Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin (Học phần 1)

2/ Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin (Học phần 2)

3/ Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 

Kết cấu môn học:

Ngoài chương mở đầu, giáo trình môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 8 chương.

Trong 8 chương có 3 nội dung chính:

1/ Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

2/ Đường lối Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam.

3/ Đường lối Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 

Mục tiêu môn học:

-      Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về quy luật hình thành Đảng cộng sản nói chung và Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng;đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam( đường lối Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và đường lối Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam).

-      Trong đó, chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống kinh tế- xã hội. 

-      Xây dựng và củng cố cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng,góp phần thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

-      Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… theo đườngg lối của Đảng, hiến pháp, pháp luật Nhà nước ,phục vụ cho cuộc sống ,công tác hiện tại và sau này.

          Chức năng, nhiệm vụ:

-      Chức năng:

+       Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cho sv tất cả các hệ trong trường.

+       Tham gia NCKH các cấp Trường, cấp Bộ.

+       Thực hiện những công việc và nhiệm vụ khác do trường và khoa giao.

-      Nhiệm vụ

+       Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên để sinh viên hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từ đó tăng thêm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lí của nhà nước,góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh,ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền,đang lãnh đạo toàn dân phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng cao đẹp xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam .

+       Quản lí chuyên môn môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam.

+       Quản lí hoạt động giảng dạy của các giảng viên trong Bộ môn.

+       Học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn và mọi mặt.

+       Động viên cán bộ trong bộ môn tích cực tham gia NCKH.

+       Hướng dẫn sinh viên NCKH để tham gia tuần NCKH sinh viên.

 

Địa điểm văn phòng Bộ môn: Tầng 3, Phòng 308– nhà D3 –Bộ môn Đường lối cách Mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điện thoại: 04.38.68.33.54