Chương trình đào tạo

Khoa lý luận chính trị thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho sinh viên các hệ Đại học, Cao đẳng, Vừa làm vừa học và Học viên Sau đai học